Click for Paris, France ForecastParis Click for Los Angeles, California ForecastCalifornia Click for Hanoi, Viet Nam ForecastHanoi

Free Forums with no limits on posts or members.
zIFBoards - Free Forum Hosting
Welcome to QGHC-OZ. We hope you enjoy your visit.


You're currently viewing our forum as a guest. This means you are limited to certain areas of the board and there are some features you can't use. If you join our community, you'll be able to access member-only sections, and use many member-only features such as customizing your profile, sending personal messages, and voting in polls. Registration is simple, fast, and completely free.


Join our community!


If you're already a member please log in to your account to access all of our features:

Name:   Password:

Quốc hận 30 tháng 4 năm 1975 - Những ngày tháng không quên.
 

 CHÚC MỪNG ! CHÚC MỪNG !, GIA ĐÌNH ANH CHỊ NGÔ VĂN ĐƯỢM NSW
saigon
Posted: Oct 15 2010, 02:55 PM


Advanced Member


Group: Admin
Posts: 238
Member No.: 2
Joined: 4-January 06Sao ông nhanh tay thế,
Không bận bịu khai thuế?
Đã vào đây chúc mừng,
Làm cho tui bị ... trễ.


Vô cùng hoan hỉ nhận được TIN VUI của Anh TTky' hội CSV/QGHC/Liên bang Úc châu NGÔ VĂN ĐƯỢM &
Chị TƯỜNG ANH báo tin Lễ Thành Hôn cho Trưởng Nam là cháu:

NGÔ HỨA LIÊM (William) Sánh duyên cùng Cô SUN CHEN (Laura)

Ái Nữ của Ông Bà SUN YAO LU & CONG YI.


Hôn lễ sẽ được long trọng cử hành tại Tư gia ở Sydney NSW
ngày Thứ Bảy 18 tháng 12 năm 2010 (Nhằm ngày 13/11 Năm Canh Dần).

Thân ái Chúc mừng hai Họ có được dâu hiền rể thảo và cầu chúc hai cháu
William và Laura trọn đời hạnh phúc bên nhau.


ĐỒNG CHÚC MỪNG.

Gia đình Trần văn Phan (Hội trưởng Hội CSV/QGHC/Liên bang Úc châu và NSW)
cùng toàn thể CSV/QGHC tại New South Wales.
Top
snguyen
Posted: Oct 13 2010, 11:27 AM


Advanced Member


Group: Members
Posts: 907
Member No.: 3
Joined: 5-January 06CHÚC MỪNG ! CHÚC MỪNG !


Vô cùng hoan hỉ nhận được TIN VUI của Gia đình đồng môn QGHC/NSW & Uc chau
Anh TTky' QGHC/Uc Chau NGÔ VĂN ĐƯỢM & Chi TƯỜNG ANH ở Sydney báo tin Lễ Thành Hôn
cho Trưởng Nam là cháu:


NGÔ HỨA LIÊM (William)

Sánh duyên cùng Cô

SUN CHEN (Laura)


Ái Nữ của Ông Bà SUN YAO LU & CONG YI

Hôn lễ sẽ được long trọng cử hành tại Tư gia ở Sydney NSW
ngày Thứ Bảy 18 tháng 12 năm 2010 (Nhằm ngày 13/11 Năm Canh Dần).

Thân ái Chúc mừng hai Họ có được dâu hiền rể thảo và cầu chúc hai cháu
William va Laura trọn đời hạnh phúc bên nhau.ĐỒNG CHÚC MỪNG

GIA ĐÌNH QUỐC GIA HÀNH CHÁNH / QLD


- GĐ Niên Trưởng Nguyễn Văn Trích - GĐ Phạm Bá Thắng
- GĐ Lưu Vĩnh Luân - GĐ Lê Quan Diêm
- GĐ Phạm Văn Tùng - GĐ Phạm Cao Tùng
- GĐ Nguyễn Văn Tiếp - GĐ Trần thị Hảo
- GĐ Nguyễn Văn Sanh - GĐ Bùi Thế Bạch
- GĐ Tâm & Minh (Hội viên DDự)
Top
« Next Oldest | Tin Vui | Next Newest »
zIFBoards - Free Forum Hosting
Create your own social network with a free forum.
Learn More · Register for Free

Topic OptionsHosted for free by zIFBoards* (Terms of Use: Updated 2/10/2010) | Powered by Invision Power Board v1.3 Final © 2003 IPS, Inc.
Page creation time: 0.0297 seconds · Archive