View Full Version: Phim "Chúng tôi muốn sống"

QGHC-OZ > Nhạc, Phim > Phim "Chúng tôi muốn sống"


Title: Phim "Chúng tôi muốn sống"


Tan Phong - November 25, 2006 09:38 PM (GMT)
Xim mới ACE vào link nầy để xem lại bộ phim lịch sử "Chúng tôi muốn sống" của Đạo Diễn: Vĩnh Noãn, vai chính: Lê Quỳnh và Mai Trâm, sản xuất năm 1956 tại Việt Nam.

Speaker onhttp://www.freevn.org/chungtoimuonsong/ctms.html
Hosted for free by zIFBoards