View Full Version: THANH KINH PHAN UU

QGHC-OZ > Tin buồn > THANH KINH PHAN UU


Title: THANH KINH PHAN UU
Description: Bà quả phụ GS Lương Thọ Phát qua đời


ngovanduom - November 13, 2011 09:54 PM (GMT)
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Nhận được tin

Bà Quả Phụ Giáo Sư LƯƠNG THỌ PHÁT, nhủ danh KHÚC THỊ CẦM, Thân Mẫu của chị Lương Thị Anh Hà, CSV QGHC Đốc Sự khoá 22

từ trần tại Sydney Australia ngày 10/11/2011

hưởng thọ 83 tuổi

Linh cữu quàn tại nhà quàn Trường An, Fairfield

Thăm viếng linh cữu từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối thứ sáu 18/11/2011
Lễ di quan hoả táng sẽ được cử hành lúc 9 giờ sáng thứ bảy 19/11/2011

Toàn thể anh chị em hội CSV Quốc Gia Hành Chánh Liên Bang Úc Châu xin thành kính chia buồn cùng chị Lương Thị Anh Hà và tang quyến

Nguyện cầu cho hương linh Cụ Bà sớm tiêu diêu nơi cõi niết bàn

Hội CSV QGHC LB Úc Châu
Hosted for free by zIFBoards