View Full Version: Chương trình hỗ trợ thuế vụ miễn phí

QGHC-OZ > Trang thuế vụ Oz > Chương trình hỗ trợ thuế vụ miễn phí


Title: Chương trình hỗ trợ thuế vụ miễn phí
Description: Cho các doanh vụ nhỏ


Linh Giang - November 8, 2011 07:04 PM (GMT)
Chương trình hỗ trợ thuế vụ miễn phí cho các doanh vụ nhỏ

Có phải quý vị đang điều hành một doanh vụ nhỏ? Quý vị có cần có sự giúp đỡ nào đó để đáp ứng các bổn phận của mình về thuế kinh doanh? Chương trình Hỗ trợ Doanh vụ Nhỏ (Small Business Assistance Program - SBAP) của Australian Tax Office (ATO) có thể giúp đỡ quý vị.

Hãy nói chuyện với chúng tôi nếu:
 quý vị muốn được giúp đỡ để hiểu những gì quý vị cần phải làm
 quý vị đang gặp khó khăn trong việc đáp ứng các bổn phận của mình về lương bổng.

Hầu hết các doanh vụ liên lạc với chúng tôi nhằm được giúp đỡ trong việc tìm ra một cách dễ dàng nhất và nhanh chóng nhất để:
 quản lý các hồ sơ và giấy tờ
 nộp đúng hạn các báo cáo hoạt động đúng
 quản lý các bổn phận của chủ nhân như “PAYG withholding”, “superannuation guarantee” và “fringe benefits tax”
 được kết nối với “Business Portal” để nộp các báo cáo hoạt động theo hình thức trực tuyến và xem các báo cáo cũng như hồ sơ tường trình các giao dịch.

Cuộc ghé thăm miễn phí tại doanh vụ của quý vị

Một nhân viên thuế vụ sẽ gặp gỡ quý vị, thường là tại doanh vụ của quý vị để trả lời các câu hỏi của quý vị và làm việc cùng quý vị nhằm tìm ra một cách dễ dàng nhất và nhanh chóng nhất để quản lý các bổn phận về thuế vụ của quý vị.

Cuộc ghé thăm có thể kéo dài mười phút đồng hồ hoặc nguyên một ngày – hoàn toàn tùy thuộc vào quý vị và các nhu cầu của quý vị.

Bất kỳ thông tin nào mà quý vị chia sẻ với chúng tôi trong cuộc ghé thăm đều hoàn toàn được giữ kín. Mục tiêu của chúng tôi là giúp quý vị quản lý vấn đề thuế vụ, chứ không phải là tìm bằng chứng để tiến hành một cuộc kiểm toán.

Dịch vụ phiên dịch cũng luôn sẵn có cho các chủ doanh vụ không nói được tiếng Anh.

Quý vị có thể coi một đoạn ngắn, trực tuyến, tại trang mạng www.ato.gov.au/assistancevisit để xem một cuộc ghé thăm diễn ra như thế nào. Các cuộc ghé thăm tận nơi được thực hiện tại tất cả các thành phố thủ phủ và tại hầu hết các khu vực miền quê, từ thứ Hai đến thứ Sáu, từ 8giờ sáng – 6giờ chiều.

Để sắp xếp một cuộc ghé thăm:
 hãy sử dụng mẫu đơn đặt hẹn, trực tuyến tại trang mạng www.ato.gov.au/assistancevisit
 điện thoại số 13 28 66 trong giờ làm việc.

Các buổi thảo luận và hội thảo miễn phí

ATO tổ chức nhiều buổi thảo luận và hội thảo khác nhau về các vấn đề căn bản về thuế vụ, lưu giữ sổ sách và các vấn đề thiết yếu của chủ nhân. Các buổi thảo luận và hội thảo này rất hữu ích nếu quý vị muốn có một bức tranh tổng quan hay những nhắc nhở về những gì quý vị cần biết và cần phải làm hoặc nếu quý vị đang nghĩ đến việc khởi sự một doanh vụ và chỉ muốn biết xem việc này liên quan đến những gì.

Việc tham dự một buổi thảo luận hay hội thảo như thế này có thể giúp quý vị xác định được xem liệu mình có thể cần một cuộc ghé thăm của nhân viên thuế vụ hay không.

Dịch vụ này luôn sẵn có tại tất cả các thành phố thủ phủ và tại một số khu vực miền quê, từ thứ Hai đến thứ Sáu. Để đăng ký tham dự một buổi thảo luận nào đó, hãy truy cập trang mạng www.ato.gov.au/seminars.

Các buổi thảo luận bằng những ngôn ngữ không phải là tiếng Anh có thể được thu xếp.

Để biết thêm thông tin, hãy điện thoại số 1300 661 104, từ thứ Hai đến thứ Sáu, từ 8giờ sáng–6giờ chiều.

Sự hỗ trợ miễn phí qua điện thoại

Chúng tôi có thể trả lời qua điện thoại các câu hỏi về thuế vụ và hưu bổng của quý vị. Quý vị có thể gọi đến chúng tôi ở số 13 28 66, từ thứ Hai đến thứ Sáu, từ 8giờ sáng–6giờ chiều.

Nếu quý vị không nói giỏi tiếng Anh và muốn nói chuyện với một nhân viên thuế vụ, xin hãy điện thoại Dịch vụ Phiên dịch và Thông dịch ở số 13 14 50 để được giúp đỡ cho cuộc gọi này.

Các doanh vụ nhỏ nói gì về SBAP?

‘Chúng tôi rất mừng là có dịch vụ này. Chúng tôi muốn làm đúng luật của ATO và sự trợ giúp do ATO cung cấp này giúp cho chúng tôi làm được việc đó, đồng thời xây dựng độ tin cậy với ATO và các thông tin mà quý vị cung cấp. Chúng tôi không thể ca ngợi sao cho đủ về dịch vụ này.’

‘Rất hài lòng về dịch vụ này mặc dù lúc đầu đã miễn cưỡng liên lạc với ‘nhân viên thuế vụ’.’

‘Giá mà tôi tham dự buổi thảo luận này trước khi khởi sự doanh vụ nhỏ!’
Hosted for free by zIFBoards