Nếu bạn khng thấy bộ g tiếng Việt Mudium nạp sẵn (ở cuối trang), bạn hy cho hiệu lực Javascript trong trnh duyệt Web v mở lại.


  Replying to ịa chỉ vo diễn đn - xrl.us/1vtr
Unregistered User Info
Enter your Name
Code Buttons
 Guided Mode
 Normal Mode
  Close all Tags

Open Tags:   
Enter your Post
Clickable Smilies
smilie smilie smilie
smilie smilie smilie
smilie smilie smilie
smilie smilie smilie
smilie smilie smilie
     
Show All

Post Options  Enable emoticons?
 Enable signature?
Post Icons
Cancel Post
Send Post
                                
                                
  [ Use None ]
User Verification To keep away spam, please complete the following:
 Last 10 Posts [ In reverse order ]
MotVongTron Posted on Feb 8 2008, 10:18 PM
  ịa chỉ vo diễn đn :
http://s15.invisionfree.com/motvongtron/


Hơi kh nhớ ?
Chng ta c thể vo từ :
http://is.gd/1vtron hay http://is.gd/1vongtron

Cc links thu gọn khc :
http://xrl.us/1vtr
http://tiny.pl/lcqk

(C thể thay k bằng một trong cc k tự : 8 5 1 c d j) .

http://tinyurl.com/2cpq28 http://tinyurl.com/1vongtron
http://tinyurl.com/2zdqe2 http://tinyurl.com/motvongtron
http://tinyurl.com/yrhwm8 http://tinyurl.com/motvt

Trường hợp cc link thu gọn đều bị lỗi ko truy cập được (v bất kỳ l do g : my chủ tạm dừng, nh cung cấp thay đổi / tạm ngưng dịch vụ...), chng ta c thể vo từ : http://z1.invisionfree.com/directory.php?go=2529516 (Link từ http://z1.invisionfree.com/directory.php).

(Thu gọn : http://tiny.pl/lcqn).
Đ được bảo vệ v Theo di chống sao chp bởi DCMA @ Cảnh bo : Nội dung của forum "Một Vng Trn" được bảo vệ. Khi sao chp phải ghi r nguồn copy từ : http://is.gd/1vtron.
Hosted for free by zIFBoards* (Terms of Use: Updated 2/10/2010) | Powered by Invision Power Board v1.3 Final © 2003 IPS, Inc.
Archive