View Full Version: Khác

Một Ṿng Tṛn > Khác


 1. PC hay Tablet
 2. Sự thật sau những thương hiệu
 3. "Thiết kế tại Mỹ, gia công tại TrQ&
 4. Thuật toán tính âm lịch
 5. Lịch sử Unix, Linux và open source, freeware
 6. Lịch sử Windows
 7. Điều ít người biết về Bliss
 8. Windows 7 Wallpapers
 9. Chọn bộ nguồn máy tính
 10. Lịch sử chiếc Máy vi tính (1980-2006)
 11. Ai đă phát minh ra máy vi tính ?
 12. Tham khảo lập tŕnh với Visual Basic


Hosted for free by zIFBoards