View Full Version: Một số cách tăng điểm của soul

(¯`·.º-:¦:-{Royal.Coo.Vn}-:¦:-º.·´¯) > Phù Thủy - Pháp sư > Một số cách tăng điểm của soul


Title: Một số cách tăng điểm của soul


OverMage - March 12, 2009 07:28 AM (GMT)
Ḿnh viết topic để một số người mới tập đánh soul có chút kinh nghiệm tăng điểm nhé:
(Đối với nhân vật rs thấp-severx5)
Khi đạt mức reset 5 lần : số point khoảng 1000 point .
Str : 390 ( gậy KunDun )
agi : 200
vit : 0
eng : 410
khi cày lên lv point cộng hết vào eng
Điểm cày lv thích hợp cho các bạn lúc này là Atlans


*Khi đạt mức reset 10 lần : số point khoảng 2000 point.
str : 390
agi : 350
vit : 50
eng : 1210
khi cày lên lv cộng hết vào eng
Điềm cày lv thích hợp là Atlans khu vực tiếp giáp với Tarkan , trùng hợp với thồi gian sự kiện BloodCastle , DeVil th́ một lần sẽ đạt đủ lv rs .


*Khi đạt mức reset 20 lần : số point khoảng 4000 point .
str :390
agi :500
vit : 100
eng : 3100
Khi cày lên lv có thể cộng thêm agi lên 1000 , c̣n lại cộng hết vào eng .
Điểm cày lv thích hợp là TarKan2 hoặc cḥ thời gian đi 1 chuyến sự kiện là đạt lv đủ reset.


*Khi đạt mức reset 30 lần : số point khoảng 6000 point .
str :390
agi :2000
vit : 500
eng : 4110
Khi cày lên lv cộng thêm vào vit lên 1000 , c̣n lại cộng hết vào eng
Điểm cày lv thích hợp là Tarkan2 , đầu cửa Icarus , hoặc đạt lv từ 231 đến 280 , chờ thời gian đi một chuyến BloodCastle 5 là đủ lv reset .


*Khi đạt mức reset 50 lần : số point khoảng 13000 point .
str :390
agi :4000
vit : 500
eng : 8000
Khi cày lên lv cộng hết point vào vit ( tầm này phẻm nhau tốt rồi hehe )
Các bạn có thể cày lv tại Icarus băi Rồng xanh hoặc Kalim3 . Sử đụng tốt Telepost các bạn có thể đóng cửa một só nhân vật rồi h́ h́ ...Các bạn có thể giảm mức eng xuống 6000 và cộng thêm 2000 lên agi , muốn dóng cửa sv không phải là chuyện khó


*Khi đạt mức reset ~75 lần : lấy 14000 point
str :390
agi :6000
vit : 600
eng : 7000
Khi cày lên lv các bạn cộng hết vào vit
Ks ngon lành các đối thủ bên cạnh , ai có ư kiến đóng cửa luôn được rồi
Ai có cách tăng point hay hơn th́ cho ư kiến nhé nheeeeeeeeeeeeeeeeeee

sieuchuoi - March 14, 2009 01:15 PM (GMT)
RS 10XX

str==370
agi==32767
eng=32767
vit==7k
Đủ để cầyLV +fem nhau mái thoải :-?

OverMage - March 15, 2009 12:35 AM (GMT)
:)).anh vũ ơi là anh vũ ơi.=))anh mà cũng bonchen vào đây làm cái rỳ thế

VoiAi - March 15, 2009 04:25 AM (GMT)
bon chen vào đây là tốt , nếu như Soul c̣n telepot th́ anh đảm bảo anh cầm Soul ít có đối , nhưng ko có cái này anh cầm Soul th́ hơi gà :))

XHelpmeX - March 16, 2009 02:53 PM (GMT)
tuy em rs 360 lan nhung van ga lam mong anh Vu dung cuoi em nhe :D em duoc 34k poit thi cong chien ntn hop ly va cong cay lv ntn cho nhanh,mong anh Vu chi dum em cach cong voi vi acc nay la ban em cho em nen em chua biet cong hop ly :D

OverMage - March 20, 2009 05:29 AM (GMT)
34k point tăng thế này nhé:
str:344 đủ để cầm kundun
agi:8000
vit:không tăng
eng:22000
số point khi lên lv tất cả tăng vào eng.
c̣n để chiến tăng point thế này
str:344
agi:8000
vit:4000
eng:18000
point lên lv tăng hết vào vit.Tăng như thế pk ngon.
C̣n cậu mà hỏi anh super chuối th́ anh này gà lắm.:))34k point không biế tăng thế nào đâu.
nheeeeeeeeeeeeeeeeeee

bigsea - March 26, 2009 11:17 AM (GMT)
OoSilvaoO

str :400
agi :28k thôi
vit :13k thôi
eng :27k thôi nheeeeeeeeeeeeeeeeeee
Hosted for free by zIFBoards