Lần truy cập thứ :

zIFBoards - Free Forum Hosting
Create a free forum in seconds.Thành viên lớp 09kt113 th́ add nick yahoo của lớp để dễ liên lạc nha: lh09kt113@yaho.com

 

 Cách vẽ đồ thị trong excel
ngoctung
Posted: Feb 25 2011, 10:18 PM


Administrator
*

Group: Admin
Posts: 51
Member No.: 1
Joined: 23-February 11QUOTE
X - VẼ BIỂU ĐỒ TRONG EXCEL
1- Các dạng biểu đồ
 Dạng thanh,cột: biểu thị sự tương quan giữa các phần với nhau.
 Dạng đường,vùng: biểu thị sự thay đổi dữ liệu theo thời gian.
 Dạng tṛn: biểu thị tương quan giĩa một phần dữ liệu.
2 – Phương pháp vẽ biểu đồ
a - Vẽ biểu đồ dùng Sheet dữ liệu
Chọn vùng dữ liệu cần vẽ biểu đồ (có thể chọn cả các tiêu đề đầu hàng và đầu cột).
Nhắp chuột tại phím Chart Wizard trên thanh công cụ.
Di chuột tới vị trí cần đặt biểu đồ, bấm và kéo chuột để định hướng vầ kích thước khung biểu đồ.
Nhả chuột, xuất hiện Chart Wizard Step 1of 5, yêu cầu xác nhận lại vùng dữ liệu
dùng để vẽ biểu đồ.
Nhắp Next, xuất hiện Chart Wizird Step 2 of 5, yêu cầu chọn dạng biểu đồ càn thiết.
Nhắp Next, xuất hiện Chart Wizird Sep 3 of 5, yêu cầu chọn loại biểu đồ trong dạng đă chọn.
Nhắp Next, xuất hiện Chart Wizird Sep 4 of 5, yêu cầu chọn chuỗi dữ liệu dùng để vẽ biểu đồ theo hàng hoặc theo cột.
Nhắp Next, xuất hiện Chart Wizird Sep 5 of 5, yêu cầu thêm tiêu đề biểu đồ, nhăn các trục biểu đồ, lời chú thích cho biểu đồ.
Nhắp Finish.
b - Vẽ biểu đồ trên một Sheet riêng
Chọn vùng dữ liệu cần vẽ biểu đồ (có thể chọn các tiêu đề đầu hàng và đầu cột).
Vào Insert/chọn Chart/chọn As New Sheet.
Các bước c̣n lại tương tự như vẽ biểu đồ cùng Sheet dữ liệu.
3 – Tu sửa biểu đồ
a – Di chuyển biểu đồ:
trỏ chuột vào vùng biểu đồ vầ kéo chuột tới vị trí cần thiết.
b – Thay đổi kích thước biểu đồ:
Nhắp chuột tại biểu đồ, xung quanh khung biểu đồ xuất hiện các chấm đen.
Trỏ chuột vào các chấm đen và kéo chuột tới vị trí cần thiết.
c – Tô màu biểu đồ
Nhăps đúp chuột tại vùng biểu đồ để đưa biểu đồ đó vào cửa sổ riêng.
Nhắp đúp chuột đối tượng cần tô màu và chọn maauf cần thiết.
d- Xoá biểu đồ
Nhắp chuột tại biểu đồ cần xoá.
Bấm phím Delete trên bàn phím.

ĐỒ THỊ- EXCEL (Tham khaỏ thêm)
1. Giới thiệu đồ thị (Chart):
Biểu đồ là sự biểu diễn các con số, dữ liệu bằng h́nh ảnh để người đọc nắm bắt
thông tin một cách trực quan hơn
Đồ thị có thể được sử dụng để minh hoa sự biến động của chuỗi số liệu trong bảng
tính, cho phép nh́n khái quát các đối tượng và tiên đoán hướng phát triển trong tương
lai.
Trước khi tạo lập đồ thị, cần phải xác định phạm vi dữ liệu tham gia minh hoạ trong đồ
thị.
Ví dụ: Cho bảng số liệu về doanh số bán ra trong hai năm của một công ty thương
mại như h́nh bên:
Yêu cầu: Tạo lập đồ thị So sánh Doanh số của hai năm 2004 và 2005 theo từng Quư
2. Thao tác tạo đồ thị:
- Chọn phạm vi dữ liệu cần biểu diễn lên đồ thị
- Chọn lệnh Insert – Chart (hoặc click nút h́nh đồ thị trên thanh công cụ Standard).
Xuất hiện:
ü Hộp thoại Chart Wizard - Step 1 of 4 - Chart Type: Tại đây chọn dạng thức đồ
thị cần dùng trong danh sách bên trái và chọn một dạng con của nó trong danh sách
bên phải và ấn nút Next
ü Hộp thoại Chart Wizard - Step 2 of 4 - Chart Source Data: Tại đây ta khai báo
vùng dữ liệu sẽ dùng để tạo đồ thị (Data range).
+ Phiếu Data Range: Khai báo dữ liệu nguồn
Ÿ Data Range: Toạ độ khối dữ liệu dùng để vẽ đồ thị
Ÿ Series in: Chọn dạng đồ thị đọc dữ liệu theo hàng (Row) hay Cột (Column)
+ Phiếu Series: Khai báo từng chuỗi số liệu trên đồ thị, trong đó:
Ÿ Series: Chứa các chuỗi dữ liệu tham gia đồ thị
Ÿ Values: Toạ độ khối chứa giá trị
Ÿ Name: Toạ độ ô chứa tên của chuỗi dữ liệu
Ÿ Category (X) Axis labels: Khối dùng làm nhăn trục X
Sau khi khai báo xong tại hộp thoại này, ấn nút Next
ü Hộp thoại Chart Wizard - Step 3 of 4 - Chart Option: Hộp thoại này dùng để
khai báo các nội dung về: Tiêu đề của đồ thị (Titles), trục toạ độ (Axes), đường lưới
(Gridlines), chú thích (Legend), nhăn (Data Labels), bảng dữ liệu (Data Table)... Khai
báo xong, ấn nút Next để tiếp tục.
ü Hộp thoại Chart Wizard - Step 4 of 4 - Chart Location: Khai báo vị trí đặt đồ thị:
- As new sheet: đồ thị được đặt ở một Sheet khác với Sheet chứa số liệu
- As object in: đồ thị được đặt trên cùng Sheet với bảng số liệu
Khai báo xong ta ấn nút Finish để kết thúc tạo lập đồ thị.
3. Hiệu chỉnh đồ thị:
- Hoặc Double Click vào thành phần cần hiệu chỉnh trên đồ thị để mở hộp thoại
hiệu chỉnh của thành phần được chọn.
- Hoặc kích chọn thành phần này trên đồ thị rồi chọn lệnh Format - Select <tên
thành phần)...
* Các thành phần trên đồ thị gồm:
- Chart Title: Tiêu đề của đồ thị
- X Title: Tiêu đề của trục X
- Y Title: Tiêu đề của trục Y
- Category label: Tiêu đề dữ liệu số
- Data Series: Đường biểu diễn của biểu đồ
- Legend: Chú thích
- Gridlines: Các đường lưới
- Axes: Trục toạ độ
- Data Labels: Nhăn
- Data Table: Bảng dữ liệu

Bạn muốn vẽ bằng excel 2007 th́ vào đây: http://www.microsoft.com/vietnam/products/...ning/graph.aspx
Bạn muốn vẽ bằng excel 2003 th́ vào đây tham khảo: http://www.giaiphapexcel.com/forum/s...ead.php?t=6654
http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?t=4762 (Nhớ là đăng nhập rồi mới được tải tài liệu về hem. ID: mydoom Pass:147258)(Xin đừng thay đổi ID,Pass và thông tin cá nhân)
****Bạn phải có một bảng gồm 2 cột: một cột là các giá trị của trục hoành, một cột là các giá trị của trục tung. Sau đó bôi đen 2 cột này và ấn vào nút chart wizard (có h́nh đồ thị cột) trên thanh công cụ; hoặc nếu không th́ chọn Insert-> Chart. Chọn kiểu đồ thị, trong trường hợp của bạn là kiểu XY (scatter) Ấn ok là đồ thị hiện ra.
Muốn hiện hệ số tương quan th́ click chuột phải vào một điểm bất ḱ trong đồ thị, chọn add trendline, chọn tab options ---> chọn Display R-squared value on chart. Nếu bạn muốn hiện cả phương tŕnh tuyến tính ra th́ chọn cái mục ở ngay phía trên: Display equation on chart
Top
Nguyenha_13
  Posted: Feb 26 2011, 09:39 PM


Sơ Sinh
*

Group: Members
Posts: 1
Member No.: 11
Joined: 24-February 11:D
Top
zIFBoards - Free Forum Hosting
Free Forums. Reliable service with over 8 years of experience.
Learn More · Sign-up for Free

Topic OptionsHosted for free by zIFBoards* (Terms of Use: Updated 2/10/2010) | Powered by Invision Power Board v1.3 Final © 2003 IPS, Inc.
Page creation time: 0.6132 seconds | Archive